Анализ на мляко и млечни продукти

 • Апарати за определяне показателите на сурово мляко – Funke-Gerber LactoStar
 • Определяне точна за замръзване – Funke-Gerber CryoStar
 • Бутирометри – за мляко; сирене; масло; сметана
 • Определяне на сол
 • Референтни млека, със сертификат
 • Антибиотични тестове – различни антибиотици
 • PH – електроди за мляко
 • Центрофуци за масленост по Гербер(Gerber)

Анализ на зърно, зърнени продукти и фуражи

 • Анализ на Азот по Келдал
 • Анализ на мазнини – Сокслет метод; Рандал метод
 • Дестилация
 • Ензимен анализ
 • Хидролиза
 • Мелници
 • Определяне на влага:
I

влагомер, преносим PHEUFFER HE50

PFEUFFER BG