• Силови измервания
  • Дебелина на покрития
  • Измерване на твърдост
  • Измерване на дължини
  • Определяне на злато-карат
  • Шумомери
  • Измерване на светлинна сила
  • www.kern-sohn.com