Маслата и гресите на LUBCON са тези, които Ви дават предимство, в ежедневната Ви дейност!

Приложения:

В авиацията, отделните компоненти са подложени на високи налягания, триения и рязки температурни промени. Този стрес, в комбинация с влагата и температурните флуктуации, води до износване и повреда в компонентите. Маслата и гресите LUBCON, са специално разработени да издържат на тези условия.

  1. Turmogrease Li AzR
  2. Ultratherm LS 1002
  3. Ultratherm 1000

LUBCON предоставя на колоездачите пълен набор от продукти, за подръжката на велосипеда.

  1. Чистители – EasyClean 250ml; Turmowax 250ml
  2. Смазки – Turmofluid 40B; Profi oil 250ml

Сигурност, минимални разходи за поддръжка и представяне – това е Вашият фокус в ежедневната Ви дейност. Синтетичните греси и масла LUBCON, са произведени да покриват всични стандарти и изискавания във фармациата и ХВП. От първоначалната преработка на суровините, през стерилизация и замразяване, до крайния продукт – LUBCON предоставя продукт за всичко:

  1. Смазки за лагери
  2. Смазки за вериги
  3. Смазки за предавателни кутии
  4. Смазки за вакуум помпи
  5. Смазки за хидравлики и уплътнения