Услуги/Приложения

Донау Лаб БГ ЕООД ЕООД предлага комплексни решения за всяка лаборатория или производство:

– ТЕМПЕРАТУРНИ И КЛИМАТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

– СТРЕС АНАЛИЗИ

– ЕМИСИОНЕН ТЕСТ

– ТЕСТОВЕ ЗА СТАБИЛНОСТ

– КАМЕРИ ЗА ТЕСТОВЕ НА АВТОМОБИЛНИ КОМПОНЕНТИ, ХЛАДИЛНИ КОМПОНЕНТИ

– АНАЛИЗ НА ФЛУИДИ И ВОДИ

– ОКСИМЕТРИ И PH-МЕТРИ

– ТИТРАТОРИ И КАРЛ ФИШЕР ТИТРАТОРИ

– АНАЛИЗ НА АЛКОХОЛ, ДЕНСИТОМЕТРИ И ХИДРОСТАТИЧНИ ВЕЗНИ

– АНАЛИЗ НА ЗЪРНО И ЗЪРНЕНИ ПРОДУКТИ; ВЛАГОМЕРИ PFEUFFER HE50

 

 

– ПОЛЯРИМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ, ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАХАР И ПРОИЗВОДНИ